Hvis De ønsker at lære om Malta kan De besøge følgende hjemmeside: ccvs.dk/malta